Σάββατο, 22 Νοεμβρίου 2014

Δεκατέσσερις διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις για την Παιδεία

Οι περισσότερες αφορούν την Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση


Δεκατέσσερις διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις περιλαμβάνονται στην εισηγητική έκθεση του προϋπολογισμού για το 2015. Πρόκειται για πρωτοβουλίες, είτε έχουν αναληφθεί εντός του 2014, είτε δρομολογούνται για το 2015 και οι περισσότερες εξ αυτών αφορούν την Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση.


Αξίζει να σημειωθεί ότι οι φετινές μεταρρυθμίσεις στην Παιδεία είναι αρκετά λιγότερες συγκριτικά με το 2014 όπου είχε αναδειχθεί πρωταθλήτρια με 34 διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις.

Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια

· Εφαρμογή του νέου πλαισίου και περιεχομένου του Γενικού Λυκείου με εκπαιδευτική αυτονομία ως σχολείο γενικής δευτεροβάθμιας παιδείας και εκπαίδευσης.

· Θεσμοθέτηση αλλαγών στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση.

· Εισαγωγή του νέου θεσμού του «Κοινωνικού Σχολείου» στην Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση ώστε να επιτευχθεί λιγότερη ποσότητα ύλης αλλά περισσότερη παιδεία.

· Εφαρμογή του νέου πλαισίου και περιεχομένου του Επαγγελματικού Λυκείου με την καθιέρωση τέταρτου έτους «μαθητείας».

· Επανασχεδιασμός και αναβάθμιση του θεσμού των προτύπων πειραματικών σχολείων ο οποίος επεκτείνεται και στην επαγγελματική εκπαίδευση.

· Ολοκλήρωση και καλύτερη διαχείριση της ανάπτυξης εφαρμογής του συστήματος (My School) διοίκησης, διαχείρισης ανθρώπινου δυναμικού, δημοσιονομικής διαχείρισης όλων των πρωτοβάθμιων και δευτεροβάθμιων σχολικών μονάδων.

Εκπαιδευτικοί

· Καθιέρωση της διαδικασίας αξιολόγησης των εκπαιδευτικών μέσω της Αρχής Διασφάλισης Ποιότητας για την πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση.

Μεταδευτεροβάθμια

· Εφαρμογή της δημόσιας δωρεάν επαγγελματικής κατάρτισης με την ίδρυση σχολών επαγγελματικής κατάρτισης και Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης.

· Θεσμοθέτηση του Εθνικού Πλαισίου Προσόντων, απόδοση επαγγελματικών δικαιωμάτων με στόχο την εναρμόνιση σπουδών και αγοράς εργασίας.

· Ολοκλήρωση της ανάπτυξης εφαρμογής του συστήματος (My Vocational Center) διοίκησης, διαχείρισης ανθρώπινου δυναμικού, δημοσιονομικής διαχείρισης όλων των Μονάδων Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΙΕΚ και ΣΕΚ).

Σχολικά εγχειρίδια

· Αξιολόγηση σχολικών εγχειριδίων και διδακτέας ύλης.

· Εκτυπωτική βελτίωση των διετών σχολικών εγχειριδίων ώστε να είναι χρήσιμα και την επόμενη χρονιά.

Τριτοβάθμια

· Ολοκλήρωση της διαδικασίας ανασυγκρότησης των Πανεπιστημίων και ΤΕΙ της χώρας με την εκπόνηση νέων οργανισμών λειτουργίας τους.

· Ψήφιση Νομοσχεδίου για την έρευνα και την τεχνολογία με στόχο τη σύνδεση των ΑΕΙ με τα ερευνητικά ινστιτούτα και την παραγωγική διαδικασία.

Εκτός από τις διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις αξίζει να σημειωθεί ότι στον στον προϋπολογισμό του Υπουργείου έχουν προβλεφθεί οι απαραίτητες πιστώσεις για:

· τη συνέχιση του προγράμματος πρόσθετης διδακτικής στήριξης,

· τη συνέχιση του προγράμματος καθαρισμού των σχολικών μονάδων μέχρι το Σεπτέμβριο του 2015,

· την απρόσκοπτη λειτουργία των επιχορηγούμενων από το Υπουργείο φορέων (ΝΠΔΔ, ΝΠΙΔ),

· την καταβολή των εισφορών σε διεθνείς οργανισμούς, κυρίως για την κάλυψη υποχρεώσεων της Γενικής Γραμματείας Έρευνας και Τεχνολογίας,

· τη στήριξη των ερευνητικών φορέων,

· την κάλυψη λειτουργίας των δημόσιων ΙΕΚ,

· τη διασφάλιση της ποιότητας στην πρωτοβάθμια και στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση,

· την κάλυψη διαφοράς κομίστρου από την παροχή του δικαιώματος μειωμένης μετακίνησης φοιτητών ΑΕΙ και ΤΕΙ της χώρας,

· την προμήθεια φοιτητικών συγγραμμάτων και

· την εισοδηματική ενίσχυση νοικοκυριών που τα τέκνα τους σπουδάζουν μακριά από τον τόπο κατοικίας τους.

Οι πολιτικές και οι δράσεις του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων αφορούν το σύνολο του εκπαιδευτικού συστήματος (και τις 3 βαθμίδες), αλλά και τους τομείς της Δια Βίου Μάθησης και της Έρευνας και Τεχνολογίας.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου