Τετάρτη, 10 Σεπτεμβρίου 2014

Ηλεκτρονικές οι βεβαιώσεις παρακολούθησης και πιστοποίησης των υπαλλήλων από το ΕΚΔΔΑ

Αφορά όσους συμμετείχαν από την 1η Σεπτεμβρίου 2010


Ηλεκτρονικά θα έχουν τη δυνατότητα να λαμβάνουν τις βεβαιώσεις παρακολούθησης και πιστοποίησης όσοι συμμετείχαν από την 1η Σεπτεμβρίου 2010 και μετά σε επιμορφωτικές δράσεις του Ινστιτούτου Επιμόρφωσης του Εθνικού Κέντρου Δημόσιας Διοίκησης-Αυτοδιοίκησης (ΕΚΔΔΑ).

Όπως αναφέρεται από το ΕΚΔΔΑ, οι ηλεκτρονικές βεβαιώσεις (σύμφωνα με το άρθρο 34, Ν.4250/2014) επέχουν θέση ακριβούς αντιγράφου και είναι έγκυρες για κάθε χρήση από τους υπαλλήλους που έχουν παρακολουθήσει επιμορφωτικά σεμινάρια και τις υπηρεσίες τους.


Η ηλεκτρονική πρόσβαση και λήψη των βεβαιώσεων πραγματοποιείται ατομικά από τον ενδιαφερόμενο υπάλληλο, στον οποίο παρέχεται η δυνατότητα πρόσβασης και εκτύπωσης του επιμορφωτικού του ιστορικού. Επίσης, δυνατότητα πρόσβασης με εξουσιοδοτημένους και πιστοποιημένους χρήστες έχουν και οι αρμόδιες οργανικές μονάδες των υπηρεσιών στις οποίες υπηρετούν οι υπάλληλοι που έχουν επιμορφωθεί.


Πηγή : www.newsbeast.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου