Δευτέρα, 8 Σεπτεμβρίου 2014

Πώς θα αξιολογεί και θα ελέγχει το ΣΔΟΕ τις καταγγελίες

Οδηγίες από τον γενικό γραμματέα του Σώματος


Αυστηρές οδηγίες για το πώς θα αξιολογούν και θα ελέγχουν πληροφορίες και καταγγελίες που τίθενται υπόψη του Σώματος Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος (ΣΔΟΕ) έδωσε ο ειδικός γραμματέας του ΣΔΟΕ κ. Στυλιανός Στασινόπουλος.

Σύμφωνα με τον κ. Στασινόπουλο ειδική επιτροπή στο υπουργείο Οικονομικών αποτελούμενη από στελέχη τους ΣΔΟΕ θα εξετάζει το περιεχόμενο κάθε πληροφορίας, που με οποιοδήποτε τρόπο (σε ηλεκτρονική ή έντυπη μορφή, τηλεφωνικά ή προφορικά) περιέρχεται σ' αυτή και αφορά φοροδιαφυγή, λαθρεμπόριο, απάτη και γενικότερα παραβάσεις, η διερεύνηση των οποίων εμπίπτει στις αρμοδιότητες του ΣΔΟΕ. Όλες οι άλλες πληροφορίες - καταγγελίες που αφορούν σε αρμοδιότητες άλλων υπηρεσιών, όπως π.χ. της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων, θα διαβιβάζονται άμεσα σε αυτές.


Ανάλογα το ενδιαφέρον της κάθε πληροφορίας, την εμπιστευτικότητα, αλλά και την αμεσότητα δράσης θα αξιολογείται ως προς το ενδιαφέρον ως εξής: χωρίς ενδιαφέρον (θα τίθεται με απόφαση της Επιτροπής στο αρχείο), απλή μικρού ενδιαφέροντος ( θα μπαίνει ε προσωρινό αρχείο μέχρι να διερευνηθούν σημαντικότερες καταγγελίες), ενδιαφέρουσα - σημαντική (θα εντάσσεται για περαιτέρω διερεύνηση στον προγραμματισμό δράσης του ΣΔΟΕ), πολύ ενδιαφέρουσα - εξόχως σημαντική ( θα διαβιβάζεται για άμεση και κατά προτεραιότητα έκδοση εντολής ελέγχου), και ειδικού χειρισμού (οι άμεσες ενέργειες θα αποφασίζονται αφότου τεθούν άμεσα υπόψη και του Ειδικού Γραμματέα ΣΔΟΕ).

Στις Περιφερειακές Διευθύνσεις του ΣΔΟΕ οι πληροφορίες ή καταγγελίες που περιέρχονται με οποιονδήποτε τρόπο απ' ευθείας σε αυτές και αφορούν στη χωρική τους αρμοδιότητα, θα αξιολογούνται άμεσα ως προς το ενδιαφέρον, την εμπιστευτικότητα και το επείγον των ενεργειών. Αν απαιτείται ειδικός χειρισμός θα ζητείται η συνεργασία των Διευθύνσεων της Κεντρικής Υπηρεσίας. Αν κατά την αξιολόγηση κριθεί ότι πληροφορία ή καταγγελία είναι γενικότερου ενδιαφέροντος ή περιγράφονται ασυνήθιστες μέθοδοι διάπραξης αδικημάτων ή απαιτείται συντονισμός ενεργειών ή σύμπραξη άλλων υπηρεσιών, αντίγραφό της πληροφορίας θα διαβιβάζεται το συντομότερο δυνατό στις Διευθύνσεις Σχεδιασμού και Συντονισμού Ελέγχων.


Πηγή: www.newsbeast.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου