Τρίτη, 23 Σεπτεμβρίου 2014

ΕΥΔΑΠ: Αιτήσεις έως τις 25 Σεπτεμβρίου για 155 θέσεις

Δείτε αναλυτικά την προκήρυξη


Μέχρι την Πέμπτη 25 Σεπτεμβρίου έχουν τη δυνατότητα οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλουν τις αιτήσεις του για τις 155 θέσεις που έχει προκηρύξει η ΕΥΔΑΠ.

Τα άτομα που θα προσληφθούν θα απασχοληθούν εντός των ορίων του νομού Αττικής.


ΕΥΔΑΠ Α.Ε Κεντρικός Τομέας Αθηνών ΔΕ ΚΑΤΑΜΕΤΡΗΤΩΝ 28

ΕΥΔΑΠ Α.Ε Κεντρικός Τομέας Αθηνών ΔΕ ΟΔΗΓΩΝ Γ” & Δ” ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ 5

ΕΥΔΑΠ Α.Ε Κεντρικός Τομέας Αθηνών ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ 52

ΕΥΔΑΠ Α.Ε. Υπηρεσίες Πειραιά ΔΕ ΚΑΤΑΜΕΤΡΗΤΩΝ 22

ΕΥΔΑΠ Α.Ε. Υπηρεσίες Πειραιά ΔΕ ΟΔΗΓΩΝ Γ” & Δ” ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ 1

ΕΥΔΑΠ Α.Ε. Υπηρεσίες Πειραιά ΔΕ ΟΔΗΓΩΝ Γ” ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ 19

ΕΥΔΑΠ Α.Ε. Υπηρεσίες Πειραιά ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ 28

Για την πρόσληψη απαιτούνται στα κύρια προσόντα, οποιοδήποτε πτυχίο ή δίπλωμα ή απολυτήριος τίτλος δευτεροβάθμιας ή μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ελληνικού εκπαιδευτικού ιδρύματος ή άλλος ισότιμος τίτλος σχολών της αλλοδαπής, ανεξαρτήτως ειδικότητας.

Απαραίτητη είναι η γνώση χειρισμού ηλεκτρονικού υπολογιστή στα αντικείμενα: επεξεργασίας κειμένου, υπολογιστικών φύλλων και υπηρεσιών διαδικτύου.

Δείτε αναλυτικά την προκήρυξη εδώ.

Πηγή : www.aftodioikisi.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου