Πέμπτη, 25 Σεπτεμβρίου 2014

Αντισυνταγματικός ο αποκλεισμός γυναικών από τον διαγωνισμό πρόσληψης ειδικών φρουρών

Υποψήφια προσέφυγε στο ΣτΕ


Αντισυνταγματικό έκρινε η Ολομέλεια του Συμβουλίου της Επικρατείας τον αποκλεισμό των γυναικών από διαγωνισμό πρόσληψης ειδικών φρουρών ,το 2000, με αφορμή προσφυγή υποψήφιας που αρχικά είχε απορριφθεί.

Αν και η νεαρή γυναίκα έχει ήδη προσληφθεί και το νομοθετικό πλαίσιο έχει αλλάξει αφού πλέον οι διαγωνισμοί αφορούν « Έλληνες πολίτες» το δικαστήριο έκρινε απαραίτητο να λυθεί το συνταγματικό ζήτημα κρίνοντας κατά πλειοψηφία αντισυνταγματικό τον αποκλεισμό των γυναικών. Οι δικαστές έκριναν ότι «η επίκληση στην εισηγητική έκθεση του ν. 2734/1999 των καθηκόντων των ειδικών φρουρών, καθώς και του στοιχείου του επικινδύνου και των ιδιαιτεροτήτων των εργασιακών συνθηκών των καθηκόντων αυτών, η άσκηση των οποίων απαιτούν ιδιαίτερα φυσικά και σωματικά προσόντα, δεν αποτελούν λόγω της γενικότητάς τους, σε συνδυασμό και με τα διδάγματα της κοινής πείρας, κριτήρια συγκεκριμένα και πρόσφορα να δικαιολογήσουν το θεσπιζόμενο αποκλεισμό των γυναικών από το σύνολο των δραστηριοτήτων των ειδικών φρουρών».


Τώρα το ενδιαφέρον στρέφεται σε υπόθεση που εκκρεμεί στο Γ Τμήμα του ΣτΕ και αφορά το κοινό όριο αναστήματος που θεσπίστηκε για άνδρες και γυναίκες που ανέρχεται στο 1,70 προκειμένου να εισαχθούν στην Αστυνομία. Οι δικαστές καλούνται να απαντήσουν αν με αυτή την ενέργεια γίνεται διάκριση σε βάρος των γυναικών καθώς οι στατιστικές λένε πως ο μέσος όρος ύψους των Ελληνίδων δεν ξεπερνά το 1,63. Στην πράξη αυτό σημαίνει ότι αποκλείεται από τον διαγωνισμό το 81% των γυναικών.

Κατά τη διάρκεια της συζήτησης εκφράστηκε η άποψη ότι «το τιθέμενο ελάχιστο όριο οδηγεί πρακτικά σε αποκλεισμό εξαιρετικά μεγάλου ποσοστού γυναικών υποψηφίων», καθώς και η άποψη ότι «η ανωτέρω θέσπιση ενιαίου ελαχίστου αναστήματος, παρά την, κατά την κοινή πείρα, σημαντική διαφορά (12-14 εκατοστά) ύψους, κατά μέσο όρο, ανδρών – γυναικών, παραβιάζει τις συνταγματικές αρχές της ισότητας και της αξιοκρατίας».

Οι δικαστές για τον περιορισμό του ύψους διατύπωσαν με ίσες ψήφους την άποψη ότι είναι συνταγματικό το νομοθέτημα και ίσες ότι είναι αντισυνταγματικό και η τρίτη άποψή ήταν ότι δεν προκύπτει καταρχήν συνταγματικό πρόβλημα αλλά μπορεί να υπάρχει διάκριση εφόσον το όριο αυτό οδηγεί πρακτικά σε αποκλεισμό εξαιρετικά μεγάλου ποσοστού γυναικών υποψηφίων. Για το λόγο αυτό άλλωστε το θέμα παραπέμφθηκε στην επταμελή σύνθεση του Γ τμήματος του ΣτΕ αλλά και για να εξεταστεί αίτημα παραπομπής στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο.

Πηγή : www.newsbeast.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου