Τετάρτη, 10 Σεπτεμβρίου 2014

¨'Εκρηξη δημοκρατίας" από ΣΥΡΙΖΑ : Αλλαγές στο πολιτικό σύστημα και στον εκλογικό νόμο

Προγραμματικό κείμενο προς διαβούλευση


Κείμενο επιτροπής για το Πολιτικό Σύστημα, προτείνει αλλαγές σε σειρά πεδίων, όπως ο εκλογικός νόμος, θέματα διαφάνειας και θεσμικού πλαισίου λειτουργίας των ΜΜΕ, της εκλογής των μελών του Συμβουλίου της Επικρατείας, κλπ

Διαπιστώνοντας συρρίκνωση της Δημοκρατίας και αυταρχισμό, αλλά και διαφθορά και σύνδεση με μεγάλα συμφέροντα, από τις τελευταίες κυβερνήσεις, ο ΣΥΡΙΖΑ μεταξύ άλλων προτείνει μεταξύ άλλων:

"Υπεράσπιση και εμβάθυνση της Δημοκρατίας. Η αναβάθμιση της θεσμικής της λειτουργίας ως πλαισίου εγγύησης του δημοσίου συμφέροντος και του δημόσιου χώρου.


Ουσιαστική κατοχύρωση της λαϊκής κυριαρχίας και ο βαθύς εκδημοκρατισμός της σημερινής αντιπροσωπευτικής δημοκρατίας.

Επαναφορά της «πολιτικής στο πηδάλιο» με την ολοκληρωτική αποδυνάμωση της εξάρτησης της πολιτικής εξουσίας από την εξωθεσμική οικονομική εξουσία. Οι αλλαγές στο πολιτικό σύστημα απαιτούν μια πολιτική θεσμική αλλαγή, η οποία θα έχει στο επίκεντρό της την εμβάθυνση της πολιτικής και οικονομικής Δημοκρατίας, την προστασία του δημοσίου χώρου και των δημοσίων αγαθών, την επέκταση των ατομικών και κοινωνικών δικαιωμάτων, την ενίσχυση των δημοκρατικών θεσμών βάσης. Η πολιτικο-θεσμική αυτή αλλαγή δεν αποτελεί μια από «τα πάνω διαδικασία».

Aκολούθως προτείνει σειρά αλλαγών στην κοινοβουλευτική διαδικασία και το εκλογικό σύστημα, όπως:

"Αποφασιστική ενδυνάμωση του Κοινοβουλίου ως νομοθετικού και ελεγκτικού θεσμού της εκτελεστικής εξουσίας, θεσμόθέτηση της απλής αναλογικής, κατάργηση του ορίου για την κοινοβουλευτική εκπροσώπηση ενός κόμματος (σήμερα είναι το 3%), ενώ καταργούνται οι Βουλευτές Επικρατείας και σειρά βουλευτικών προνομίων.

Επίσης θα υπάρχει η δυνατότητα πρόσβασης των πολιτών, στα πλαίσια της διαφάνειας, σε όλες τις κρατικές αποφάσεις και στα αρχεία, έντυπα και ψηφιακά, χωρίς να απαιτείται έννομο συμφέρον (εξαιρουμένων των προσωπικών δεδομένων).

Στο πρόγραμμα περιέχεται: "Εμβάθυνση της διάκρισης μεταξύ δικαστικής και εκτελεστικής εξουσίας. Καταργείται η επιλογή των κορυφών της Δικαιοσύνης από το Υπουργικό Συμβούλιο. Ο Πρόεδρος και Αντιπρόεδρος του ΣτΕ, του Αρείου Πάγου και του Ελεγκτικού Συνεδρίου εκλέγονται από Ειδικό Εκλεκτορικό Σώμα με συμμετοχή όλων των μελών του αντίστοιχου δικαστικού σώματος.

Ιδρύεται Αρχή Εγγύησης της δημόσιας Περιουσίας – Υπηρεσιών. Αυτή η Αρχή έχει στην αρμοδιότητά της να συγκεντρώσει όλη την κινητή και ακίνητη περιουσία του κράτους (υδάτινοι πόροι, ενέργεια, παραλίες κλπ) και να διαφυλάξει την ακαιραιότητά της, μη επιτρέποντας για κανένα λόγο την ιδιωτικοποίησή της .

Το Κράτος παρέχει κατά προτεραιότητα δωρεάν τα αγαθά της παιδείας, υγείας και περίθαλψης σε όλους ανεξαιρέτως τους κατοίκους της χώρας που τα έχουν ανάγκη".

Eπίσης "επανασχεδιάζεται ριζικά και δημιουργείται ένα σύγχρονο και δημοκρατικό τοπίο για την επικοινωνία και τα ΜΜΕ στην Ελλάδα, με αλλαγές στο θεσμικό πλαίσιο και δημόσιο έλεγχο για το δημόσιο χρήμα που ρέει άμεσα ή έμμεσα, κρυφά ή φανερά στις επιχειρήσεις ΜΜΕ και σε εκείνες που διαθέτουν ΜΜΕ. 

Θα καταβληθεί ιδιαίτερη προσπάθεια για ικανοποιητική τηλεθέαση μιας πραγματικά δημόσιας ραδιοτηλεόρασης. α) Η δημόσια ραδιοτηλεόραση προβάλλει όλες τις πολιτικές απόψεις και τις πολιτιστικές προτιμήσεις. Αποδίδει ιδιαίτερη προσοχή στα δικαιώματα ατόμων με αναπηρία, ατόμων που υφίστανται διακρίσεις φύλου, θρησκείας, εθνότητας, κοκ. β) Αποκόπτεται ο ομφάλιος λώρος μεταξύ κυβέρνησης και δημόσιας ραδιοτηλεόρασης, καθώς και από τα οργανωμένα ιδιωτικά συμφέροντα.

Συμμετοχή της κοινωνίας των πολιτών στην εποπτεία της δημόσιας ραδιοτηλεόρασης".Στον επίλογο της πρότασης, ο ΣΥΡΙΖΑ αναφέρει ότι: "Η ενδυνάμωση του Κοινοβουλίου, καθώς και των αμεσοδημοκρατικών θεσμών παραγωγής πολιτικής, αποτελεί στρατηγική επιλογή του ΣΥΡΙΖΑ, υπό την έννοια ότι εξασφαλίζεται ο συστηματικός περιορισμός και έλεγχος της εκτελεστικής εξουσίας αλλά και των δομών οικονομικής εξουσίας που την καθυποτάσσουν τις τελευταίες δεκαετίες, καθώς επίσης ο λειτουργικός περιορισμός του «πρωθυπουργοκεντρικού» μοντέλου εξουσίας. Με άλλα λόγια αποτελεί μια παρέμβαση στον πυρήνα της σημερινής δομής της πολιτικής εξουσίας έτσι όπως έχει διαμορφωθεί".

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου