Πέμπτη, 30 Οκτωβρίου 2014

«Βροχή» οι υπερωρίες σε εκπαιδευτικούς για την κάλυψη των κενών

Αιτία οι μειωμένες πιστώσεις για προσλήψεις


Οι ελάχιστες πιστώσεις για τις προσλήψεις αναπληρωτών εκπαιδευτικών έχουν οδηγήσει το Υπουργείο Παιδείας στην αναζήτηση λύσεων για την κάλυψη των κενών. 

Εκτός από τα όσα έχει εξαγγείλει σε τηλεοπτικές και ραδιοφωνικές του συνεντεύξεις ο Υπουργός Παιδείας ( αποσπασμένοι σε σχολεία, υπογραφή παραιτήσεων μόνο για σημαντικούς λόγους υγείας) ένα μέτρο με το οποίο προσπαθεί το Υπουργείο να καλύψει τα κενά είναι η ανάθεση υπερωριών σε εκπαιδευτικούς τόσο μόνιμους όσο και αναπληρωτές.


«Βροχή» είναι οι ανακοινώσεις για την ανάθεση υπερωριών σε εκπαιδευτικούς χαρακτηριστικά αναφέρουμε ότι 41 εκπαιδευτικοί μειονοτικών σχολείων ανέλαβαν από 5 ώρες υπερωρία εβδομαδιαίως ενώ δεκάδες είναι οι αποφάσεις για ανάθεση υπερωριών και σε άλλες περιοχές.

Οι 205 ώρες υπερωριών που ανέλαβαν οι περίπου 40 εκπαιδευτικοί οδήγησαν στην εξοικονόμηση περίπου 8 θέσεων αναπληρωτών δασκάλων. 26 ώρες υποχρεωτικών υπερωριών ανέλαβαν 8 εκπαιδευτικοί στην Καστοριά εξοικονομώντας για το Υπουργείο μια θέση αναπληρωτή. Στην απόφαση για τους εκπαιδευτικούς της Καστοριάς γίνεται αναφορά στο άρθρο 20 του ν.4024/2011 που μεταξύ των άλλων ορίζει ότι «η καθιέρωση με αμοιβή εργασίας πέρα από τις ώρες της υποχρεωτικής απασχόλησης των υπαλλήλων του Δημοσίου, των Ν.Π.Δ.Δ. και Ο.Τ.Α. επιτρέπεται μόνο για την αντιμετώπιση εποχικών, έκτακτων ή επειγουσών υπηρεσιακών αναγκών».

Αξίζει να σημειωθεί ότι πολλές είναι οι αποφάσεις που αφορούν ανάθεση υπερωριών σε δασκάλους όπου εντοπίζεται και μεγάλο πρόβλημα κενών. Υπερωρίες αναλαμβάνουν ακόμα και οι αναπληρωτές εκπαιδευτικοί όπως διαπιστώνουμε από ανακοινώσεις Διευθύνσεων Εκπαίδευσης.

Με τη λύση των υπερωριών το Υπουργείο περιορίζει από τη μια πλευρά τα κενά ενώ δίνει και ένα κίνητρο στους εκπαιδευτικούς να αυξήσουν τις απολαβές τους αφού σύμφωνα με εγκύκλιο η ωριαία αμοιβή ορίζεται στα 10 ευρώ. 

Σύμφωνα με τη νομοθεσία και με βάση παλιότερη ανακοίνωση της ΔΟΕ ο μόνος υπεύθυνος για την ανάθεση υπερωριών (σε εκπαιδευτικούς του ίδιου σχολείου) είναι ο Σύλλογος Διδασκόντων. Σε άλλη περίπτωση μόνο με σύμφωνη γνώμη του ΠΥΣΠΕΠΥΣΔΕ μπορούν να ανατεθούν υπερωρίες εγγράφως και οριζόμενες συγκεκριμένα.

Πιο αναλυτικά στο νόμο 1566 του 1985 ορίζεται ότι «για την κάλυψη των ωρών του προγράμματος μπορεί να ανατεθεί προαιρετική υπερωριακή διδασκαλία μέχρι 5 ώρες την εβδομάδα σε εκπαιδευτικούς του ίδιου σχολείου με απόφαση του συλλόγου των διδασκόντων και σε εκπαιδευτικούς άλλου σχολείου με απόφαση του περιφερειακού υπηρεσιακού συμβουλή. Η ανάθεση γίνεται με απόφαση του συλλόγου των διδασκόντων, αν πρόκειται για το ίδιο σχολείο ή με απόφαση του περιφερειακού υπηρεσιακού συμβουλίου, αν πρόκειται για άλλο σχολείο και εφόσον και στις δύο περιπτώσεις δεν υπάρχει προσφορά για προαιρετική υπερωριακή διδασκαλία.»

Ο αιρετός και υποψήφιος για το ΚΥΣΔΕ κ. Κορδής σε ενημερωτικό του σημείωμα καλεί τους Συλλόγους Διδασκόντων να μην αναθέτουν υποχρεωτικές υπερωρίες σε εκπαιδευτικούς ενώ τονίζει ότι η κάλυψη των λειτουργικών κενών απαιτούμε να γίνει με προσλήψεις αναπληρωτών.

Ανακοίνωση για τις υπερωρίες εξέδωσε και η ΕΛΜΕ Ξάνθης που αναφέρει ότι το υπουργείο διάλυσης του δημόσιου σχολείου προσπαθεί να καλύψει τα πάρα πολλά κενά που υπάρχουν ακόμη στα σχολεία Μ.Ε. πιέζοντας αφόρητα και σε όλα τα επίπεδα είτε για ανάθεση υποχρεωτικών υπερωριών στους/στις μόνιμους/ες εκπαιδευτικούς είτε με άλλες απαράδεκτες μεθοδεύσεις που αντιβαίνουν σε κάθε έννοια παιδαγωγικής και εμποδίζουν την ομαλή λειτουργία των σχολείων.

Η ΕΛΜΕ Ξάνθης απαιτεί προσλήψεις αναπληρωτών και μόνιμους διορισμούς.


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου