Παρασκευή, 3 Οκτωβρίου 2014

Αλλαγές στο θέμα της προϋπηρεσίας των αναπληρωτών - Υγειονομική περίθαλψη εκπαιδευτικών με άδεια άνευ αποδοχών

Η απόφαση του υπ. Παιδείας δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως


Στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως δημοσιεύτηκε η απόφαση του υπουργού Παιδείας για τους αναπληρωτές ως προς το θέμα της προσμέτρησης της προϋπηρεσίας. 

Όπως έχει γράψει το newsbeast.gr στις τελευταίες αποφάσεις έχει απαληφθεί από τα δελτία Τύπου το χωρίο που αναφέρει ότι ως ημερομηνία πρόσληψης των προσωρινών αναπληρωτών λαμβάνεται υπόψη η ημερομηνία ανάληψης υπηρεσίας στην οικεία διεύθυνση δευτεροβάθμιας/ πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης.

Στο ΦΕΚ αναφέρεται ότι:


«Από το διδακτικό έτος 2014−15 και εφεξής, και αποκλειστικά για θέματα προσμέτρησης προϋπηρεσίας σε πίνακες κατάταξης, ως ημερομηνία ανάληψης υπηρεσίας των αναπληρωτών εκπαιδευτικών λογίζεται η εναρκτήρια ημερομηνία της οριζόμενης, στη σχετική υπουργική απόφαση πρόσληψης, προθεσμίας, υπό την προϋπόθεση ότι η ανάληψη υπηρεσίας γίνεται εντός της προθεσμίας αυτής».

Αγώνας δρόμου για τους αναπληρωτές

Πριν εφαρμοστεί η πιο πάνω απόφαση, πολλοί από τους προσληφθέντες έκαναν αγώνα δρόμου ώστε να καταφέρουν να παρουσιαστούν από την πρώτη μέρα στις διευθύνσεις δευτεροβάθμιας ή πρωτοβάθμιας ώστε να μη χάσουν ούτε μια μέρα προϋπηρεσίας. 

Για παράδειγμα κάποιος αναπληρωτής παρουσιαζόταν τη Δευτέρα και άλλος αναπληρωτής την Τρίτη. Η μια μέρα διαφορά πέρα από το κέρδος σε ένσημα ισοδυναμούσε και με 0,033 μόρια που στους νέους πίνακες του 2015-16 μπορεί να ανέβαζαν μερικές θέσεις πιο ψηλά τον υποψήφιο αναπληρωτή.

Με τη ρύθμιση του υπουργού Παιδείας όσοι παρουσιαστούν το διάστημα που ανακοινώνεται έχουν τα ίδια μόρια και την ίδια μέρα ανάληψης υπηρεσίας.

Ο υπάλληλος που επιθυμεί υγειονομική περίθαλψη πληρώνει τις εισφορές

Οι εκπαιδευτικοί που βρίσκονται σε άδεια άνευ αποδοχών σε περίπτωση που επιθυμούν υγειονομική περίθαλψη καταβάλουν εξ ιδίων το σύνολο των εισφορών (ασφαλισμένου 2,55% % εργοδότου 5,1%) όπως αποτυπώνονται στο ενημερωτικό σημείωμα μισθοδοσίας του υπαλλήλου τον προηγούμενο μήνα από την έναρξη της αδείας άνευ αποδοχών.

Τα παραπάνω αναφέρονται σε έγγραφο της Διεύθυνσης Ασφάλισης Παροχών ΟΠΑΔ, που αναρτήθηκε από τη Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Φλώρινας, προς το Υπουργείο Παιδείας με αφορμή ερωτήματα εκπαιδευτικών καθώς και της κοινοποίησης αποσπάσεων στο εξωτερικό. Στο έγγραφο τονίζει ότι η υγειονομική περίθαλψη είναι συνάρτηση των κρατήσεων υπέρ υγειονομικής περίθαλψης που διενεργούνται επί των αποδοχών τους.

Την ευθύνη της παρακράτησης και απόδοσης των εισφορών περίθαλψης των εν ενεργεία υπαλλήλων του Δημοσίου έχουν οι εκκαθαριστές των Υπηρεσιών τους ως ο μόνοι αρμόδιοι να βεβαιώσουν την υπαλληλική ιδιότητα.

Ως εκ τούτου αποτελεί αρμοδιότητας των Υπηρεσιών του Υπουργείου Παιδείας να ενημερώσουν τους υπαλλήλους σχετικά με το δικαίωμα ή η μη ασφάλισης υπαλλήλων που τελούν σε καθεστώς άδειας άνευ αποδοχών ή απόσπασης σε μονάδες του εξωτερικού χωρίς την καταβολή αποδοχών.

Για υπαλλήλους τελούντες σε άδεια άνευ αποδοχών, σύμφωνα με το έγγραφο, ισχύουν τα ακόλουθα:

- Αναγραφή από την αρμόδιο υπάλληλο της Υπηρεσίας, στο ατομικό βιβλιάριο του ασφαλισμένου ότι τελεί σε άδεια άνευ αποδοχών, ο αριθμός της απόφασης και το χρονικό διάστημα αυτής.

- Ενημερώνεται εγγράφως ο υπάλληλος ότι : στην περίπτωση που επιθυμεί υγειονομική περίθαλψη καταβάλλει εξ ιδίων το σύνολο των εισφορών (ασφαλισμένου 2,55% % εργοδότου 5,1%) όπως αποτυπώνονται στο ενημερωτικό σημείωμα μισθοδοσίας του υπαλλήλου τον προηγούμενο μήνα από την έναρξη της αδείας άνευ αποδοχών, οι εισφορές κατατίθεται στην Τράπεζα ΠΕΙΡΑΙΩΣ IBAN GR 2601720290005029054593364 και οι ασφαλισμένοι με το παραστατικό κατάθεσης προσέρχονται στις Υπηρεσίες του Ο.Π.Α.Δ. και ενημερώνουν για τη συνέχιση της ασφάλισής τους.

- Στις περιπτώσεις που δεν επιθυμούν υγειονομική περίθαλψη ενημερώνονται ώστε να καταθέσουν έγκαιρα και μετά την έναρξη της αδείας άνευ αποδοχών τα βιβλιάριά τους και τυχόν μελών τους στον Ο.Π.Α.Δ., ώστε να προβούμε σε αναστολή του δικαιώματος περίθαλψης. Ταυτόχρονα αποστέλλεται στην Υπηρεσία μας για ενημέρωση κατάσταση στην οποία αναφέρονται τα αναλυτικά στοιχεία τους ονοματεπώνυμο, πατρώνυμο, αριθμός μητρώου βιβλιαρίου, Α.Φ.Μ, ΑΜΚΑ, διάρκεια της αδείας άνευ αποδοχών ή η διάρκεια απόσπασης χωρίς καταβολή τακτικών αποδοχών.

Επισημαίνεται ότι η επιλογή περί ασφάλισης ή μη κατά το χρόνο αδείας άνευ αποδοχών είναι οριστική και αφορά το συνολικό το χρονικό διάστημα της αδείας που αναφέρεται σε κάθε απόφαση χωρίς να μεταβάλλεται κατά περίπτωση.

- Εκπαιδευτικοί αποσπασμένοι στο εξωτερικό στους οποίους καταβάλλονται τακτικές αποδοχές, και διενεργούνται επ’ αυτών κρατήσεις υγειονομικής περίθαλψης υπέρ Ο.Π.Α.Δ., είναι δικαιούχοι της παρεχόμενης περίθαλψης. Στην περίπτωση αυτή δεν χρειάζεται ενημέρωση της Υπηρεσίας ούτε κοινοποίηση σε αυτή των σχετικών αποφάσεων.

- Αποσπασμένοι εκπαιδευτικοί στο εξωτερικό στους οποίους δεν καταβάλλονται τακτικές αποδοχές, δεν είναι δικαιούχοι περίθαλψης και η Υπηρεσία σας θα πρέπει να εφαρμόσει ότι ισχύει και για τις άδειες άνευ αποδοχών.


Πηγή : www.newsbeast.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου