Τετάρτη, 1 Οκτωβρίου 2014

Αμοιβή 45 ευρώ για τους εξεταστές προφορικών στο Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας

Επιπλέον 2 ευρώ για κάθε υποψήφιο – Τα απαραίτητα δικαιολογητικά


Οι εξεταστές προφορικού λόγου για το Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας θα λάβουν 45 ευρώ είτε εξετάσουν μία ημέρα είτε δύο και επιπλέον για κάθε υποψήφιο που εξετάζουν στην ίδια δεξιότητα θα λαμβάνουν 2,00 ευρώ.

Οι αποζημιώσεις των εξεταστών προφορικού λόγου καταβάλλονται από τη Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στην οποία ανήκει το Εξεταστικό Κέντρο όπου τοποθετούνται και στο λογαριασμό της Τράπεζας που δηλώνεται στις αιτήσεις τους.


Επί των αποζημιώσεων γίνονται κρατήσεις, οι οποίες εξαρτώνται από τον κύριο ασφαλιστικό φορέα που υπάγεται ο κάθε εξεταστής και από το χαρακτηρισμό ως «παλαιός» (ασφαλισμένος πριν το 1993) ή «νέος» (ασφαλισμένος μετά το 1993) και παρακρατείται φόρος (επί του ποσού που προκύπτει μετά την αφαίρεση των ασφαλιστικών κρατήσεων από το μικτό ποσό).
Απαραίτητα δικαιολογητικά για την αμοιβή των εξεταστών

Η συγκέντρωση των απαραίτητων δικαιολογητικών για την αμοιβή των εξεταστών γίνεται από την Επιτροπή Εξεταστικού Κέντρου στο οποίο τοποθετήθηκαν. Οι εξεταστές συμπληρώνουν με ακρίβεια και πληρότητα τις αιτήσεις, τις Υπεύθυνες δηλώσεις και τα λοιπά έντυπα που θα τους δοθούν (Υποδείγματα αριθμ. Ι, ΙΙ, και ΙΙΙ που υπάρχουν στο παράρτημα ή στην ιστοσελίδα του ΚΠγ: http://www.minedu.gov.gr/eksetaseis-main/kpg-main.html ).

Για να ανταποκριθούν στα παραπάνω θα πρέπει να γνωρίζουν και να έχουν μαζί τους:
-Φωτοτυπία της Α.Τ. ή του διαβατηρίου, τον Αριθμό Φορολογικού Μητρώου (Α.Φ.Μ.) και τη Δ.Ο.Υ στην οποία ανήκουν, τον Αριθμό Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης (Α.Μ.Κ.Α), φωτοτυπία της πρώτης σελίδας του βιβλιαρίου καταθέσεων του εξεταστή (όπου αναφέρεται η τράπεζα, ο αριθμός λογαριασμού, ο IBAN λογαριασμού και το όνομα του εξεταστή ως μοναδικού ή πρώτου δικαιούχου), στοιχεία επικοινωνίας του εξεταστή (διεύθυνση, τηλέφωνο, κινητό, e-mail κλπ).
-Τον ασφαλιστικό φορέα με χαρακτηρισμό «παλαιός» ή «νέος» ασφαλισμένος ή «συνταξιούχος». 

-Για τους ασφαλισμένους στο ΙΚΑ μόνο: τον αριθμό μητρώου στο ΙΚΑ, φωτοτυπία της καρτέλας ενσήμων ή βεβαίωση από το ΙΚΑ περί υπαγωγής στους «παλαιούς» ή στους «νέους» ασφαλισμένους.

-Για τους ασφαλισμένους στο δημόσιο μόνο: υπεύθυνη δήλωση περί του ύψους των πρόσθετων αποδοχών και βεβαίωση αποδοχών τελευταίου μήνα (στην οποία θα φαίνεται ο Αριθμός Μητρώου (για εκπαιδευτικούς) ή ο Αριθμός Μητρώου Μισθοδοσίας τους).

Περισσότερες πληροφορίες μπορούν να αντλήσουν οι ενδιαφερόμενοι από το  έγγραφο του Υπουργείου Παιδείας.

Πηγή : www.newsbeast.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου