Παρασκευή, 31 Οκτωβρίου 2014

Μισθολόγιο ναι - Ενιαίο όχι

Άλλος ένας μύθος καταρρίφθηκε… Το ενιαίο μισθολόγιο του Δημοσίου- Ποιό είναι το «αμαρτωλό» υπουργείο


Στα χρόνια της οικονομικής κρίσης και του… δήθεν ενιαίου μισθολογίου υπάρχουν χιλιάδες υπάλληλοι – κυρίως του υπουργείου Οικονομικών – που απολαμβάνουν προσωπικές διαφορές (η αμοιβή των υπαλλήλων πάνω από τα προβλεπόμενα στο ενιαίο μισθολόγιο), που αγγίζουν και σε ορισμένες μεμονωμένες περιπτώσεις ξεπερνούν και τα 1.000 ευρώ το μήνα!

Ακόμη ένας «μύθος» αυτός του ενιαίου μισθολογίου στο Δημόσιο καταρρίπτεται και το «epoli.gr.» δημοσίευσε παραδείγματα με διοικητικούς υπαλλήλους Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης (ΥΕ) και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (ΔΕ), να έχουν μισθούς μεγαλύτερους από το μέσο μισθό υπαλλήλων Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (ΠΕ).

– Ένας διοικητικός υπάλληλος Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (ΔΕ), άγαμος, που εργάζεται στο υπουργείο Παιδείας, ύστερα από 17 χρόνια λαμβάνει περίπου 1.395 ευρώ, αν υπολογιστούν στον βασικό μισθό τα επιδόματα που λαμβάνει: Προσωπική διαφορά 142 ευρώ, ειδική παροχή 85 ευρώ και κίνητρο απόδοσης 30 ευρώ περίπου. Αντίστοιχα, ένας συνάδελφός του, στο υπουργείο Οικονομικών, παίρνει επιπλέον του βασικού 850 ευρώ.

– Ακόμη, υπάλληλος Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (ΔΕ) του υπουργείου Οικονομικών, που βρίσκεται στο βαθμό και μισθολογικό κλιμάκιο Γ3, (2.256 ευρώ μέσο όρο μεικτών μηνιαίων αποδοχών) λαμβάνει περισσότερα 467 ευρώ, περίπου, από έναν υπάλληλο Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (ΠΕ), που εργάζεται στο υπουργείο Υγείας και βρίσκεται στον ίδιο βαθμό και μισθολογικό κλιμάκιο (Γ3) που λαμβάνει, κατά μέσο όρο, 1.789 ευρώ μεικτές μηνιαίες αποδοχές!

Η καταγραφή δε αυτών των στρεβλώσεων δείχνει, ότι η προσωπική διαφορά αφορά κυρίως υπαλλήλους Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (ΔΕ), τόσο σε όρους ανθρώπινου δυναμικού, όσο και σε χρηματικούς όρους.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου