Δευτέρα, 21 Ιουλίου 2014

Απερρίφθη η προσφυγή της ΑΔΕΔΥ κατά της αξιολόγησης δημοσίων υπαλλήλων

Ζητούσε να ανασταλούν,ως αντισυνταγματικές, οι εγκύκλιοι του υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης


Απορρίφθηκε από την Ολομέλεια του Συμβουλίου της Επικρατείας η αίτηση της ΑΔΕΔΥ με την οποία ζητούσε να ανασταλούν, ως αντισυνταγματικές, οι εγκύκλιοι του υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης για την αξιολόγηση των δημοσίων υπαλλήλων και των υπαλλήλων των Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου (ΝΠΔΔ).

Στην πράξη αυτό σημαίνει πως προσωρινά η αξιολόγηση των δημοσίων υπαλλήλων θα συνεχιστεί κανονικά, ενώ η ΑΔΕΔΥ τον ερχόμενο Οκτώβριο θα επανέλθει στην Ολομέλεια του Συμβουλίου της Επικρατείας όπου θα συζητηθεί η κυρία προσφυγή της για το θέμα.


Οι δικαστές έκριναν ότι οι επίμαχες εγκύκλιοι του υπουργείου δεν υπόκειται σε αναστολή, γιατί «συνδέονται άμεσα με την οργάνωση και την ομαλή λειτουργία των δημοσίων υπηρεσιών και των υπηρεσιών των ΝΠΔΔ». Την ίδια ώρα εξέφρασαν τις αμφιβολίες τους αν μπορούν τα δικαστήρια να ακυρώσουν εγκυκλίους υπουργείων.

Θα μπορούσε να δοθεί αναστολή, προσθέτουν οι σύμβουλοι Επικρατείας, μόνο εάν συνέτρεχαν εξαιρετικοί λόγοι ή εάν εφαρμογή των επίμαχων εγκυκλίων θα προκαλούσε στους δημοσίους, κ.λπ. υπαλλήλους «βλάβη σοβαρή και ανεπανόρθωτη ή δυσχερώς επανορθώσιμη, οπότε επιτρέπεται κατ΄ εξαίρεση, να χορηγηθεί αναστολή ύστερα από συνεκτίμηση και των αναγκών της υπηρεσίας».

Οι δικαστές χαρακτηρίζουν «προδήλως αβάσιμους» τους ισχυρισμούς περί αντισυνταγματικότητας. Δηλαδή, πιθανολογείται ότι δεν θα γίνουν δεκτοί από το ΣτΕ ούτε κατά τη διάρκεια της συζήτησης της κυρίας προσφυγής της ΑΔΕΔΥ.

Όπως αναφέρεται στην δικαστική απόφαση, ένας ακόμη λόγος που απορρίφθηκε η αίτηση αναστολής, είναι ότι δεν υπάρχει για το νομοθετικό πλαίσιο της αξιολόγησης σχετική νομολογία.

Για την απόφαση της απόρριψης της επίμαχης προσφυγής βάρυνε για τους Συμβούλους Επικρατείας, το γεγονός, όπως λένε, ότι η βλάβη την οποία επικαλείται η ΑΔΕΔΥ ότι θα υποστούν οι δημόσιοι υπάλληλοι δεν προέρχεται από τις επίμαχες εγκυκλίους, αλλά από «τις μέλλουσες να εκδοθούν εκθέσεις αξιολόγησης, οι οποίες θα μπορούν να αποτελέσουν αντικείμενο δικαστικού ελέγχου».

Όμως, όπως υπογραμμίζουν οι εκθέσεις αξιολόγησης του 2013 σύμφωνα με το νόμο 4250/2014 δεν θα ληφθούν υπόψη κατά την αποτίμηση των προσόντων των δημοσίων υπαλλήλων για τη θέση τους σε καθεστώς διαθεσιμότητας ή κινητικότητας.

Και «εν πάση περιπτώσει», καταλήγει το ΣτΕ, «η επικαλούμενη βλάβη από την ΑΔΕΔΥ είναι δυνατόν να αποκατασταθεί σε περίπτωση ευδοκιμήσεως της αιτήσεως ακυρώσεως».

Πηγή : www.newsbeast.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου