Δευτέρα, 18 Αυγούστου 2014

Άδειες Κέντρων Δια Βίου Μάθησης σε φροντιστήρια και Κέντρα Ξένων Γλωσσών

Μπορούν να λειτουργούν στους ίδιους χώρους αν πληρούν τις προϋποθέσεις


Οι κάτοχοι αδειών φοντιστηρίων και Κέντρων Ξένων γλωσσών μπορούν να λάβουν άδειες Κέντρου Δια Βίου Μάθησης 1 και Κέντρου Δια Βίου Μάθησης 2, στους ίδιους χώρους, με την προϋπόθεση ότι πληρούν τις απαιτήσεις του ισχύοντος θεσμικού πλαισίου για την λήψη των αδειών αυτών.


Τα παραπάνω αναφέρει σε έγγραφό του που διαβίβασε στη Βουλή ο κ. Κουκοδήμος ενώ μεταξύ των άλλων κάνει γνωστό ότι η διαδικασία πιστοποίησης της εκπαιδευτικής επάρκειας Εκπαιδευτών Ενηλίκων γίνεται με βάση το «Σύστημα Πιστοποίησης Εκπαιδευτικής Επάρκειας Εκπαιδευτών Ενηλίκων της Μη τυπικής Εκπαίδευσης». Στο σύστημα αποτυπώνεται η απαιτούμενη επαγγελματική και εκπαιδευτική εμπειρία σε ενήλικες που πρέπει να κατέχουν οι υποψήφιοι εκπαιδευτικές ενηλίκων, καθώς και οι αντίστοιχες διαδρομές πιστοποίησης ανάλογα με την εμπειρία επαγγελματική και εκπαιδευτική που ο κάθε υποψήφιος διαθέτει. Το ισχύον θεσμικό πλαίσιο, η διαδικασία, καθώς και η τράπεζα θεμάτων είναι αναρτημένα στην ιστοσελίδα του ΕΟΠΠΕΠ.

Πηγή : www.newsbeast.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου