Παρασκευή, 8 Αυγούστου 2014

Τι αλλάζει στα σχολεία που δίνουν διπλά μόρια για μόνιμους και αναπληρωτές

Διαφοροποιήσεις ως προς τα μόρια που έδιναν


Αλλαγές έγιναν στο σχέδιο νόμου του υπουργείου Παιδείας και συγκεκριμένα στα άρθρα που αφορούν τη μοριοδότηση των μόνιμων και των αναπληρωτών εκπαιδευτικών όπως προκύπτει από τα όσα ειπώθηκαν στην Επιτροπή Μορφωτικών Υποθέσεων.

Η μια αλλαγή έχει να κάνει με τα σχολεία που χαρακτηρίζονται ως δυσπρόσιτα. Όπως έχει γράψει πρώτο το newsbeast.gr τα διπλά μόρια θα δίνονται σε σχολικές μονάδες που ανήκουν στην κατηγορία των 11 και 12 μορίων για τη Β/θμια και στην κατηγορία των 9 και 10 μορίων για την Α/θμια. Το υπουργείο Παιδείας επιθυμούσε να πραγματοποιήσει αλλαγές στη μοριοδότηση των σχολικών μονάδων και στον χαρακτηρισμό τους ως δυσπρόσιτα ωστόσο η πίεση του χρόνου λειτούργησε ως τροχοπέδη στις αλλαγές.


Επειδή το υπουργείο παρατήρησε ότι υπάρχουν διαφοροποιήσεις ανάμεσα στις δυο βαθμίδες εκπαίδευσης ως προς τα δυσπρόσιτα σχολεία των ίδιων περιοχών προχώρησε σε νομοτεχνική βελτίωση σύμφωνα με την οποία σε όποια βαθμίδα εκπαίδευσης τα μόρια ενός σχολείου είναι λιγότερα από την άλλη βαθμίδα τα μόρια θα υπολογίζονται με βάση την ανώτερη.

Χαρακτηριστικά ο κ. Δερμεντζόπουλος δήλωσε επί του θέματος: «Τώρα, υπήρξαν όμως και κάποια πράγματα τα οποία μπορούν να διορθωθούν μέσα από αυτή τη διαδικασία. Ποια είναι αυτά; Υπάρχουν περιοχές όπου στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση, είναι σε μια ανώτατη κατηγορία μοριοδότησης, ενώ στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση και στην ίδια περιοχή, στον ίδιο Δήμο, στο ίδιο χωριό ή πιο χαμηλά. Αυτό, λοιπόν, που κάνουμε εμείς, είναι, ότι, ισχύει σε ανώτατη βαθμίδα, στην πρωτοβάθμια ή στην δευτεροβάθμια εκπαίδευση στο βαθμό εκπαίδευσης να ενοποιηθούν».

Μέσα από τους πίνακες παρατηρούνται διαφοροποιήσεις ως προς τα μόρια των σχολείων. Ως χαρακτηριστικό παράδειγμα θα αναφέρουμε την Άντισσα της Λέσβου. Στη μεν πρωτοβάθμια το εκεί δημοτικό και νηπιαγωγείο ανήκουν στην κατηγορία των 9 μορίων οπότε και διπλασιάζονται τα μόρια των εκπαιδευτικών που υπηρετούν σε αυτά. Ωστόσο τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση τα σχολεία ανήκουν στην κατηγορία των 10 μορίων και όχι των 11 και 12 οπότε οι καθηγητές δεν διπλασίαζαν τα μόριά τους. Με τη νομοτεχνική βελτίωση οι σχολικές μονάδες της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης της Άντισσας αναμένεται να δίνουν και αυτές διπλά μόρια.

Επίσης υπάρχουν διαφοροποιήσεις ακόμα και στα σχολεία που εντάσσονται σε αυτά που διπλασιάζουν τα μόρια των εκπαιδευτικών. Για παράδειγμα η Αστυπάλαια στη δευτεροβάθμια ανήκει στην ανώτατη κατηγορία των 12 μορίων ενώ στην πρωτοβάθμια εντάσσεται στην προτελευταία βαθμίδα (9 μόρια) με τη νομοτεχνική βελτίωση αναμένεται να ενταχθεί στην κατηγορία των 10 μορίων που είναι η ανώτατη για την πρωτοβάθμια.

Επίσης άλλη μια νομοτεχνική βελτίωση έχει να κάνει με τη διετή παραμονή των αναπληρωτών στα δυσπρόσιτα σχολεία. Συγκεκριμένα ο Υφυπουργός Παιδείας δήλωσε στην Επιτροπή Μορφωτικών Υποθέσεων ότι «στο άρθρο 5 απαλείφεται η ανάγκη διετίας των αναπληρωτών. «Παραμονής επί διετία», όπως ισχύει στους μόνιμους».

Θυμίζουμε ότι στο άρθρο 5 αναφέρονταν τα ακόλουθα:

Από το σχολικό έτος 2014-2015 ο χρόνος πραγματικής εκπαιδευτικής υπηρεσίας αναπληρωτών και ωρομίσθιων εκπαιδευτικών που διανύεται σε δημόσιες σχολικές μονάδες, οι οποίες κατά τις οικείες διατάξεις ανήκουν στις κατηγορίες μοριοδότησης Θ και Ι για την πρωτοβάθμια και ΙΑ και ΙΒ για τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση υπολογίζεται στο διπλάσιο για τη διαμόρφωση των τελικών πινάκων κατάταξης των εκπαιδευτικών, που προβλέπονται στο άρθρο 3. Η εν λόγω υπηρεσία υπολογίζεται στο διπλάσιο και για τον προσδιορισμό των μονάδων συνθηκών διαβίωσης με την επιφύλαξη του χρονικού περιορισμού του πρώτου εδαφίου του άρθρου 4Α.


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου