Τρίτη, 5 Αυγούστου 2014

Δια βίου θα ισχύουν τα πιστοποιητικά πληροφορικής

Δημοσιεύτηκε η νέα Υπουργική Απόφαση που καταργεί την τριετή ισχύ


Δημοσιεύτηκε Εφημερίδα της Κυβερνήσεως η νέα Κοινή Υπουργική Απόφαση που καθορίζει τη διαδικασία πιστοποίησης και εποπτείας Φορέων χορήγησης Πιστοποιητικών γνώσης πληροφορικής ή χειρισμού Η/Υ της ημεδαπής − Αναγνώριση φορέων και αντιστοίχιση τίτλων γνώσης πληροφορικής ή χειρισμού Η/Υ της αλλοδαπής.

Η νέα Υπουργική Απόφαση κατάργησε την προηγούμενη με αριθμό 4204 που μεταξύ των άλλων στο άρθρο 13 και στην παράγραφο 7 ανέφερε ότι τα πιστοποιητικά πληροφορικής είχαν τριετή ισχύ. Το εν λόγω χωρίο δεν περιλαμβάνεται στη νέα απόφαση και με αυτό τον τρόπο δε θα χρειαστεί κάθε τρία χρόνια να δίνουν εξετάσεις ανανέωσης των πιστοποιητικών οι κάτοχοί τους αφού πλέον θα ισχύουν δια βίου.


Θυμίζουμε ότι η τριετής ισχύς δημιουργούσε προβλήματα σε χιλιάδες κατόχους πιστοποιητικών πληροφορικής γεγονός που είχε οδηγήσει τους φορείς πιστοποίησης να ζητήσουν την ακύρωση της Υ.Α 4204.


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου