Τρίτη, 19 Αυγούστου 2014

Αυστηρές εντολές Σαββαΐδου στους νέους διευθυντές του ΥΠΟΙΚ

Τα καθήκοντα των νέων προϊσταμένων


Νέους προϊσταμένους τοποθέτησε στη Διεύθυνση Φορολογικής Διοίκησης, στη Γενική Διεύθυνση Τελωνείων και ΕΦΚ και στη Γενική Διεύθυνση Γενικού Χημείου του Κράτους η Γενική Γραμματέας Δημοσίων Εσόδων Κατερίνα Σαββαΐδου.

Προϊστάμενος στη Γενική Διεύθυνση Φορολογικής Διοίκησης της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων τοποθετήθηκε ο Ιωάννης Μπάκας, επικεφαλής στη Γενική Διεύθυνση Τελωνείων και ΕΦΚ τοποθετήθηκε η Ειρήνη Γιαλούρη και προϊστάμενος στη Γενική Διεύθυνση Γενικού Χημείου του Κράτους ο Νικόλαος Βλάχος.


Οι νέοι προϊστάμενοι καλούνται να υλοποιήσουν τους ποσοτικούς στόχους του επιχειρησιακού σχεδίου της ΓΓΔΕ για το έτος 2014, να προχωρήσουν στην πλήρη υλοποίηση της νέας οργανωτικής δομής της γενικής τους διεύθυνσης έως την 1η Οκτωβρίου, να υποβάλουν μέχρι τις 31 Οκτωβρίου έκθεση προγραμματισμού δράσεων για το 2015, να καταρτίσουν το ετήσιο επιχειρησιακό σχέδιο της γενικής διεύθυνσης τους προς επίτευξη των στόχων του επιχειρησιακού σχεδίου της ΓΓΔΕ και των λοιπών στόχων που τίθενται από το Μνημόνιο και την πολιτική ηγεσία μέχρι τις 31 Ιανουαρίου 2015, αλλά και να υποβάλουν εκθέσεις απολογισμού ανά εξάμηνο.

Πηγή : www.newsbeast.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου