Παρασκευή, 29 Αυγούστου 2014

Μπαράζ αποφάσεων κατά της εισαγωγής τριτέκνων στις στρατιωτικές σχολές

Τα πάνω κάτω στις εισαγωγικές εξετάσεις βάζουν δικαστικές αποφάσεις


Τα πάνω κάτω στις εισαγωγικές εξετάσεις βάζουν σειρά δικαστικών αποφάσεων των Διοικητικών Εφετείων της χώρας οι οποίες τινάζουν στον αέρα τις διατάξεις με τις οποίες θεσπίστηκε η καθ’ υπέρβαση εισαγωγή, σε ποσοστό 35%, των τέκνων πολυτέκνων και τριτέκνων στα Ανώτατα Στρατιωτικά Εκπαιδευτικά Ιδρύματα και τις Ανώτερες Στρατιωτικές Σχολές Υπαξιωματικών καθώς και 11% στις αστυνομικές σχολές. Μάλιστα, δεν είναι λίγοι εκείνοι που λένε πως με βάση τις εν λόγω αποφάσεις ανοίγει ο δρόμος των προσφυγών υποψηφίων της Γενικής Σειράς που δεν καταφέρνουν να εισαχθούν φέτος σε στρατιωτικές και αστυνομικές σχολές…

Οι επίμαχες ρυθμίσεις του νόμου 3966/2011 κρίθηκαν αντισυνταγματικές με τις υπ’ αριθ. 986-988/2014 αποφάσεις της Ολομέλειας του Συμβουλίου της Επικρατείας, με την αιτιολογία ότι παραβιάζονται οι συνταγματικές αρχές της ισότητας και της αξιοκρατίας, σύμφωνα με τις οποίες επιβάλλεται η εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση με κριτήρια αμιγώς ακαδημαϊκά, ήτοι βάσει των ικανοτήτων και δεξιοτήτων των υποψηφίων.

Οι αποφάσεις αυτές , καθ εφαρμογή της απόφασης του ΣτΕ κρίνουν αντισυνταγματικές τις διατάξεις και όπως αναφέρει ο δικηγόρος Πέτρος Αγγελάκης «το σκεπτικό των αποφάσεων του Διοικητικού Εφετείου Αθηνών είναι ότι ο νόμος 3648/2008 εισάγει υπέρ των τέκνων πολυτέκνων και τριτέκνων ιδιαιτέρως ευνοϊκή μεταχείριση και περιορίζει τα τέκνα των λοιπών οικογενειών, που είναι και τα περισσότερα, σε πολύ μικρό, σε σχέση με τον αριθμό τους, ποσοστό θέσεων, παραβιάζοντας τις συνταγματικές αρχές της αξιοκρατίας και της ισότητας και της ελεύθερης ανάπτυξης της προσωπικότητας εκάστου». Μάλιστα στις αποφάσεις αυτές του Διοικητικού Εφετείου γίνεται μνεία στις αποφάσεις 986-988/2014 της Ολομέλειας του Συμβουλίου της Επικρατείας.

Μέχρι τώρα τα τέκνα πολυτέκνων και ακολούθως (από το έτος 2008) και τα τέκνα τριτέκνων οικογενειών, καταλαμβάνουν ποσοστό 35% επί του συνόλου των θέσεων υποψηφίων Στρατιωτικών Σχολών, το οποίο έχει θεσπιστεί για την καθ’ υπέρβαση εισαγωγή τους στις Στρατιωτικές Σχολές.

Ωστόσο μετά από σειρά προσφυγών υποψηφίων της γενικής σειράς που δεν εισήχθησαν στις σχολές αυτές, τα Διοικητικά Εφετεία με σειρά αποφάσεών τους έκριναν ότι η σχετική διάταξη του νόμου 3648/2008 που θεσπίζει το ανωτέρω ευεργέτημα υπέρ των τέκνων πολυτέκνων και τριτέκνων οικογενειών είναι αντισυνταγματική και δεν
μπορεί να εφαρμοστεί .

Τώρα, όπως εκτιμούν νομικοί κύκλοι οι υποψήφιοι της Γενικής Σειράς μπορούν να διεκδικήσουν δικαστικώς τις θέσεις που έχουν κατανεμηθεί στους υποψηφίους των Ειδικών Κατηγοριών. Τα υψηλά ποσοστά των θέσεων που καταλαμβάνουν οι πολύτεκνοι-τρίτεκνοι φαίνονται στις αντίστοιχες προκηρύξεις. Για παράδειγμα, στη Σχολή Ευελπίδων οι θέσεις της Γενικής Σειράς είναι 131, ενώ οι θέσεις των Ειδικών Κατηγοριών είναι 70.

Αντίστοιχα, οι θέσεις της Γενικής Σειράς για τη Σχολή Αστυφυλάκων είναι 203, ενώ οι θέσεις των Ειδικών Κατηγοριών είναι 31.

Πηγή : www.newsbeast.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου