Δευτέρα, 24 Μαρτίου 2014

Μετατάξεις μόνο στο πλαίσιο της κινητικότητας

Υπάλληλοι σε διαθεσιμότητα δεν έχουν δικαίωμα να καταθέσουν αίτηση


Υπάλληλος ο οποίος βρίσκεται σε διαθεσιμότητα δεν έχει το δικαίωμα να καταθέσει αίτηση για μετάταξη παρά μόνο εντός των πλαισίων της κινητικότητας. Αυτό αναφέρεται σε έγγραφο του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης με παραλήπτη το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο. Χαρακτηριστικά αναφέρεται στο τέλος του εγγράφου:

«Οι υπάλληλοι που τελούν σε καθεστώς διαθεσιμότητας διατηρούν την ιδιότητα του δημοσίου υπαλλήλου, με ό,τι αυτό συνεπάγεται, ως προς τα δικαιώματα, τους περιορισμούς και τα ασυμβίβαστα του δημόσιου υπαλλήλου.

Κατόπιν των ανωτέρω, ο υπάλληλος ο οποίος τελεί σε διαθεσιμότητα δεν δύναται να υποβάλει αίτηση για μετάταξη, παρά μόνο μέσω του πλαισίου της κινητικότητας σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4172/2013».

Στο ίδιο έγγραφό τονίζεται ότι κατά τη διάρκεια της διαθεσιμότητας δεν λύεται η υπαλληλική σχέση του υπαλλήλου όμως ο υπάλληλος δεν προσέρχεται στην υπηρεσία του και δεν εκτελεί τα καθήκοντά του, λόγω κατάργησης της θέσης που κατείχε.

Επιπλέον, η διαθεσιμότητα του ν. 4093/2012, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει με το ν. 4172/2013, αποτελεί έναν αυτοτελή θεσμό προσωρινής αναστολής της άσκησης των καθηκόντων του υπαλλήλου και, ως εκ τούτου, είναι ένα μεταβατικό χρονικό διάστημα στην υπηρεσιακή κατάσταση του υπαλλήλου, του οποίου η θέση έχει καταργηθεί, με σκοπό την αξιοποίησή του σε άλλους φορείς του Δημοσίου στους οποίους προκύπτει ότι υπάρχουν αυξημένες υπηρεσιακές ανάγκες.

Οι υπάλληλοι που τελούν σε καθεστώς διαθεσιμότητας διατηρούν την ιδιότητα του δημοσίου υπαλλήλου, με ό,τι αυτό συνεπάγεται, ως προς τα δικαιώματα, τους περιορισμούς και τα ασυμβίβαστα του δημόσιου υπαλλήλου.

Δείτε εδώ το σχετικό έγγραφο 

Πηγή : www.newsbeast.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου