Πέμπτη, 20 Μαρτίου 2014

Τους πίνακες των «διαθέσιμων» σχολικών φυλάκων κατάρτισε το ΑΣΕΠ

Παραμένουν σε διαθεσιμότητα 1.045 σχολικοί φύλακες - Μετακινούνται σε νοσοκομεία 535 άτομα


Σε διαθεσιμότητα παραμένουν συνολικά 1.045 σχολικοί φύλακες, ενώ 535 (βάσει του κριτηρίου τριτεκνίας) μετακινούνται ως βοηθητικό υγειονομικό προσωπικό σε νοσοκομεία της χώρας, σύμφωνα με τους πίνακες κατάταξης πουν κατάρτισε το ΑΣΕΠ, κατ' εφαρμογή της σχετικής απόφασης του υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης, στο πλαίσιο της κινητικότητας.

Πρόκειται για πίνακες κατάταξης υπαλλήλων κατά φθίνουσα σειρά βαθμολογίας, πίνακα διάθεσης και πίνακα υπαλλήλων που παραμένουν σε διαθεσιμότητα διότι δεν καταλαμβάνουν κάποια από τις θέσεις προτίμησής τους.


Η μοριοδότηση των προσόντων των υπαλλήλων και η κατάρτιση των σχετικών πινάκων κατάταξης και διάθεσης βασίζονται, αποκλειστικά, στα στοιχεία όπως ακριβώς απεστάλησαν από τις αρμόδιες διευθύνσεις διοικητικού και τις προτιμήσεις των ενδιαφερομένων.

Όπως επισημαίνεται, για λόγους διαφάνειας της διαδικασίας επιλογής του προσωπικού που θα διατεθεί μέσω της κινητικότητας σε διάφορους φορείς και προκειμένου να καταστεί δυνατός ο έλεγχος περί ορθής μοριοδότησης των προσόντων των υπαλλήλων βάσει των υποβληθέντων πινάκων με τα κριτήρια αξιολόγησης, οι πίνακες αναρτήθηκαν στην ιστοσελίδα του ΑΣΕΠ και, όπως προβλέπεται, διαβιβάζονται για τις περαιτέρω ενέργειες στο Τριμελές Ειδικό Υπηρεσιακό Συμβούλιο του υπουργείου Υγείας για την έκδοση των τελικών πινάκων.


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου