Πέμπτη, 20 Μαρτίου 2014

Επιλέχθηκαν οι νέοι γενικοί διευθυντές της ΝΕΡΙΤ

Η λίστα με τους επικεφαλής των τεσσάρων γενικών διευθυντών

Το διοικητικό συμβούλιο της ΝΕΡΙΤ ανακοίνωσε τα ονόματα των τεσσάρων γενικών διευθυντών που θα αναλάβουν τις θέσεις «κλειδιά» σε τηλεόραση, ραδιοφωνία και Διαδίκτυο.

Από τον πρόεδρο του ΔΣ και διευθύνοντα σύμβουλο της ΝΕΡΙΤ επιλέχθηκαν για τις θέσεις νέων γενικών διευθυντών στον νέο ραδιοτηλεοπτικό φορέα:

Ο κ. Χρήστος Κουπελίδης, στη θέση του γενικού διευθυντή Οικονομικών και Διοικητικών Υπηρεσιών (Διαχείρισης)
Ο κ. Βασίλειος Θωμόπουλος, στη θέση του γενικού διευθυντή Περιεχομένου
Ο κ. Αρίστωνας Κοντιζάς, στη θέση του γενικού διευθυντή Ανάπτυξης και Τεχνολογίας
Και ο κ. Τραϊανός Χατζηδημητρίου, στη θέση του γενικού διευθυντή Περιφερειακού και Τοπικού Περιεχομένου (με έδρα τη Θεσσαλονίκη)Ο κος Προκοπάκης εισηγήθηκε σήμερα στο Διοικητικό Συμβούλιο τους προαναφερόμενους, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στον ιδρυτικό της νόμο (άρθρο 9 παρ. 2 εδ. ζ' του ν.4173/2013), κατόπιν και της σχετικής πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος και το Διοικητικό Συμβούλιο αποδεχόμενο την εισήγηση, τους τοποθέτησε στις θέσεις των γενικών διευθυντών.

Παράλληλα, σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση ο νέος ραδιοτηλεοπτικός φορέας προκηρύσσει πρόχειρο διαγωνισμό για την ανάθεση της υπηρεσίας ανάπτυξης λογισμικού και ενιαίας διαδικτυακής πλατφόρμας, που αφορά στο σύνολο του περιεχομένου των τηλεοπτικών, ραδιοφωνικών και διαδικτυακών Μέσων της. 

Η προϋπολογισθείσα δαπάνη ανέρχεται στα 35.000 ευρώ (πλέον ΦΠΑ).
Δικαίωμα συμμετοχής έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ενώσεις ή κοινοπραξίες, με αποδεδειγμένη ενασχόληση με το αντικείμενο και εφόσον πληρούν τους όρους του διαγωνισμού. 

Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να καταθέσουν κλειστές τεχνικές και οικονομικές προσφορές σε ξεχωριστούς φακέλους, στην ταχυδρομική διεύθυνση: Λ. Μεσογείων 432, Αγ. Παρασκευή, Τ.Κ. 15342.

Οι προσφορές μπορούν να κατατεθούν μέχρι την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού, ο οποίος θα διεξαχθεί την Παρασκευή 4 Απριλίου και ώρα 13.00 στο Ραδιομέγαρο της Αγ. Παρασκευής. Προσφορές που θα κατατεθούν μετά την παραπάνω ημερομηνία και ώρα θα απορριφθούν ως εκπρόθεσμες.

Το πλήρες κείμενο της προκήρυξης είναι διαθέσιμο ηλεκτρονικά μέσα από την ιστοσελίδα της ΝΕΡΙΤ στη διεύθυνση http://bit.ly/1otPNae

Επίσης η ΝΕΡΙΤ θέτει σε δημόσια διαβούλευση με τη μορφή της πρόσκλησης προς εταιρείες, τον απαιτούμενο χρόνο και κόστος ανάπτυξης λύσης λογισμικού (media player), η οποία θα μπορεί να υποστηρίζει την αναμετάδοση του «ζωντανού» και αποθηκευμένου οπτικοακουστικού περιεχομένου της μέσω διαδικτύου.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να καταθέσουν προτάσεις και σχόλια μόνο ηλεκτρονικά, μέσα από την ιστοσελίδα της ΝΕΡΙΤ στη διεύθυνση http://bit.ly/1dpDqFz μέχρι και την Παρασκευή 4 Απριλίου 2014

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου