Δευτέρα, 31 Μαρτίου 2014

Προσλήψεις εκπαιδευτικών στη Σχολή Αξιωματικών

Αιτήσεις έως τις 11 Απριλίου


Η Σχολή Αξιωματικών Ελληνικής Αστυνομίας ανακοίνωσε τον αναγκαίο αριθμό τακτικών και αναπληρωματικών καθηγητών, που θα διορισθεί για να καλύψει τις ανάγκες διδασκαλίας στη Σχολή Αξιωματικών Ελληνικής Αστυνομίας, κατά το εκπαιδευτικό έτος 2014-2015. 

Συγκεκριμένα θα προσληφθούν 46 τακτικοί και 220 αναπληρωματικοί καθηγητές. Όσοι ενδιαφέρονται θα πρέπει να καταθέσουν τις αιτήσεις τους έως και τις 11 Απριλίου.

Με βάση την προκήρυξη θα προσληφθούν φιλόλογοι, ξενόγλωσσοι καθηγητές, γυμναστές, καθηγητές πληροφορικής, ψυχολόγοι, πτυχιούχοι νομικής, κοινωνιολόγοι κ.α.. 

Απαραίτητη προϋπόθεση είναι το διδακτορικό ή το μεταπτυχιακό. Στους πίνακες που ακολουθούν παρουσιάζονται οι θέσεις για τους ιδιώτες, καθώς υπάρχουν μαθήματα που θα τα διδάξουν αστυνομικοί και ειδικοί φρουροί.

ΜΑΘΗΜΑ
ΤΑΚΤΙΚΟΙ
ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ
2
10
ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΟ ΠΟΙΝΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ
4
20
ΔΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΟΙΝΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ
4
20
ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ
1
5
ΕΓΚΛΗΜΑΤΟΛΟΓΙΑ
1
5
ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟ-ΑΝΘΡΩΠΙΝΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ
1
5
ΑΣΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ
3
15
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ – ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ
1
5
ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑ
1
5
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ
1
10
ΞΕΝΗ ΓΛΩΣΣΑ – ΑΓΓΛΙΚΑ
12
24
ΞΕΝΗ ΓΛΩΣΣΑ – ΓΑΛΛΙΚΑ
3
12
ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ
1
5
ΔΗΜΟΣΙΟ  ΔΙΕΘΝΕΣ  ΔΙΚΑΙΟ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ
1
5
ΕΜΠΕΙΡΙΚΗ ΕΓΚΛΗΜΑΤΟΛΟΓΙΑ -
ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΟΥ ΕΓΚΛΗΜΑΤΟΣ
1

5
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ
1
5
ΙΑΤΡΟΔΙΚΑΣΤΙΚΗ
1
5
Α/Α΄
ΑΘΛΗΤΙΚΕΣ ΟΜΑΔΕΣ

ΘΕΣΕΙΣ
Τακτ.
Αναπλ.
1
ΣΚΟΠΟΒΟΛΗ
2
4
2
ΠΕΤΟΣΦΑΙΡΑ
Ανδρών
2
4
Γυναικών
2
4
3
ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΑ
2
4
4
ΞΙΦΑΣΚΙΑ
1
3
5
ΣΤΙΒΟΣ
3
6
6
ΑΝΤΙΣΦΑΙΡΙΣΗ
1
3
7
ΚΟΛΥΜΒΗΣΗ
1
3


Οι υποψήφιοι πρέπει να πληρούν τα παρακάτω απαιτούμενα γενικά προσόντα:

1. Να πληρούν τα προβλεπόμενα από τον υπαλληλικό κώδικα προσόντα και να μην εμπίπτουν στα κωλύματα διορισμού αυτού (Ν. 3528/2007 ΦΕΚ. Α- 26/9-2-2007) ήτοι:

- Να έχουν την ελληνική ιθαγένεια ή την ιθαγένεια κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

- Να μη έχουν στερηθεί τα πολιτικά τους δικαιώματα.

- Να μην έχουν καταδικαστεί για αδικήματα που συνεπάγονται την αυτοδίκαιη αποστέρηση των πολιτικών δικαιωμάτων όπως αναφέρονται στα άρθρα 59 και 65 του Ποινικού Κώδικα.

- Να μην διώκονται ποινικά.

- Να έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ή να έχουν νόμιμα απαλλαγεί από αυτές (για τους άρρενες υποψηφίους).

- Να έχουν υγεία και αρτιμέλεια που να επιτρέπουν την άσκηση των καθηκόντων που πρόκειται να τους ανατεθούν και να μην πάσχουν από λοιμώδη ή μεταδοτικά νοσήματα

Συνεκτιμώμενα προσόντα

1. Για τους υποψηφίους που δεν προέρχονται από αστυνομικούς, συνεκτιμάται η κατοχή μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών και διδακτορικού διπλώματος ελληνικού ή ισότιμου αλλοδαπού αναγνωρισμένου πανεπιστημίου, η συγγραφή πρωτότυπης εργασίας σχετικής με το αντικείμενο που ενδιαφέρεται να διδάξει, η διδακτική ικανότητα και πείρα, καθώς και η εν γένει εμπειρία του στο αντικείμενο.

2. Για τους υποψήφιους εν ενεργεία αστυνομικούς, λαμβάνεται υπόψη η κατοχή πτυχίου πανεπιστημίου, η ευδόκιμη αποφοίτησή τους από το τμήμα Επαγγελματικής Μετεκπαίδευσης Επιτελών – Στελεχών ή τη σχολή Εθνικής Ασφάλειας, η υπηρεσιακή τους εμπειρία, καθώς και η συγγραφή εργασιών σχετικών με το αντικείμενο που ενδιαφέρεται να διδάξει.

3. Για τους υποψηφίους που δίδαξαν κατά το τελευταίο εκπαιδευτικό έτος στη Σχολή Αξιωματικών Ελληνικής Αστυνομίας, λαμβάνονται υπ’ όψιν, κατά την επιλογή του διδακτικού προσωπικού, και οι αξιολογήσεις του εκπαιδευόμενου προσωπικού καθώς και οι προτάσεις-διαπιστώσεις του διοικητή της σχολής.

Υποβολή και έλεγχος δικαιολογητικών

1. Οι ενδιαφερόμενοι, καλούνται να υποβάλουν στη Σχολή Αξιωματικών Ελληνικής Αστυνομίας Λ. Θρακομακεδόνων 101, Τ.Κ. 13679-Αχαρναί Αττικής, τα προαναφερόμενα δικαιολογητικά μέχρι την Παρασκευή 11-04-2014 ταχυδρομικά (συστημένα) ή αυτοπροσώπως ή με εξουσιοδότηση από Δευτέρα έως και Παρασκευή και ώρες 08.00΄-13.30΄. Μετά την ημερομηνία αυτή δεν θα γίνονται δεκτές αιτήσεις.

2. Αντικατάσταση της αιτήσεως ή διόρθωση αυτής ή συμπλήρωση τυχόν ελλειπόντων δικαιολογητικών επιτρέπεται μόνο μέχρι τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων. Δικαιολογητικά που κατατίθενται μετά τη λήξη προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων δεν λαμβάνονται υπόψη.

3. Η ευθύνη της σωστής συμπληρώσεως της αιτήσεως είναι αποκλειστικά του υποψηφίου.

4. Αποκλείεται από τον διαγωνισμό υποψήφιος χωρίς ειδοποίηση, στις παρακάτω περιπτώσεις:

- Όταν τα δικαιολογητικά είναι ελλιπή.

- Όταν τα απαραίτητα δικαιολογητικά δεν υποβάλλονται εμπρόθεσμα.

- Όταν δεν πληρούν τις νόμιμες προϋποθέσεις.

Δείτε την προκήρυξη με ένα κλικ εδώ.

Πηγή : www.newsbeast.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου