Πέμπτη, 11 Δεκεμβρίου 2014

Νέα κριτήρια στην αναγνώριση των εξ αποστάσεως μεταπτυχιακών

Αφορούν τους εγγραφέντες στο εαρινό εξάμηνο 2015 και μετά


Επιπρόσθετα δικαιολογητικά ζητά ο ΔΟΑΤΑΠ προκειμένου να αναγνωρίσει τα εξ αποστάσεως μεταπτυχιακά για τους εγγραφέντες από το εαρινό εξάμηνο του 2015 και μετά.

Συγκεκριμένα με απόφαση του Δ.Σ. Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. (169Α/5-12-2014), για την αναγνώριση των τίτλων σπουδών που απονέμονται μετά από παρακολούθηση εξ αποστάσεως σπουδών και για τους εγγραφέντες από το εαρινό εξάμηνο 2015 και μετά, θα κατατίθενται επιπλέον τα παρακάτω δικαιολογητικά: 


1) Πιστοποιητικό γνώσης της γλώσσας στην οποία διεξάγεται το πρόγραμμα, εκδοθέν πριν την εγγραφή στο πρόγραμμα (είτε από φορέα πιστοποίησης αποδεκτό από το ΑΣΕΠ είτε από άλλο οργανισμό διεθνούς πιστοποίησης) 

2) Βεβαίωση του Ιδρύματος ότι κατά τη διάρκεια των προφορικών εξετάσεων δεν χρησιμοποιήθηκε διερμηνέας και οι γραπτές εξετάσεις πραγματοποιήθηκαν στη γλώσσα διεξαγωγής του προγράμματος 

3) Υπεύθυνη δήλωση του πολίτη ότι για τις εργασίες και τη διπλωματική εργασία δεν χρησιμοποιήθηκε μεταφραστής. 

Eπιμέλεια : Βασίλειος Καλόγηρος

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου