Πέμπτη, 11 Δεκεμβρίου 2014

Υπό κατάργηση η Ενισχυτική Διδασκαλία στα Γυμνάσια

Θα καταβληθούν προσπάθειες να λειτουργήσει με συμπλήρωση ωραρίου


Δεν αναμένονται προσλήψεις αναπληρωτών και ωρομίσθιων εκπαιδευτικών για το πρόγραμμα της «Ενισχυτικής Διδασκαλίας» στα Γυμνάσια παρά το γεγονός ότι προβλεπόταν η λειτουργία του προγράμματος με χρηματοδότηση από το ΕΣΠΑ και για το σχολικό έτος 2014-15.

Τα δυο προηγούμενα χρόνια το πρόγραμμα πραγματοποιήθηκε για μικρό χρονικό διάστημα με αποτέλεσμα τα κονδύλια που είχαν προβλεφθεί να μην απορροφηθούν.


Θα περίμενε κάποιας ότι η ύπαρξη κονδυλίων θα αρκούσε για την έναρξη του προγράμματος που θα έδινε θέσεις εργασίας και παράλληλα θα βοηθούσε τους μαθητές των Γυμνασίων.

Σύμφωνα με πληροφορίες από το Υπουργείο Παιδείας το πρόγραμμα δε θα λειτουργήσει το τρέχον σχολικό έτος με αναπληρωτές αλλά θα καταβληθούν προσπάθειες να πραγματοποιηθεί με την κάλυψη του ωραρίου των μόνιμων και των αναπληρωτών εκπαιδευτικών πλήρους ωραρίου. 

Δεδομένου ότι το πρόγραμμα αφορούσε τις ειδικότητες των φιλολόγων, μαθηματικών, φυσικών, χημικών κλπ που όχι μόνο καλύπτουν το ωράριό τους αλλά έχουν πάρει και υπερωρίες μας οδηγεί στο συμπέρασμα ότι η « Ενισχυτική Διδασκαλία» όπου πραγματοποιηθεί θα αφορά μεμονωμένες περιπτώσεις.

Να σημειώσουμε ότι με βάση το αρχικό τεχνικό δελτίο το ποσό που έχει προβλεφθεί για το πρόγραμμα που τελικά λειτούργησε 1 μήνα το 2012-13 και 2,5 μήνες περίπου του 2013-14 ήταν σχεδόν 51.000.000 ευρώ. Φυσικά η έναρξη του προγράμματος στα τέλη του σχολικού έτους είχε ως αποτέλεσμα να γίνουν 2 τροποποιήσεις που τελικά μείωσαν το συνολικό ποσό περίπου στα 4.000.000.

Σύμφωνα με άλλο έγγραφο το κόστος της μισθοδοσίας 738 εκπαιδευτικών για καθένα από τα δυο σχολικά έτη (2012-13, 2013-14) ανήλθε σε 1.349.896 ευρώ για τον Άξονα 1, στα 1.669.875 ευρώ για τους 773 εκπαιδευτικούς του Άξονα 2 ενώ τέλος στον Άξονα 3 η μισθοδοσία των 143 καθηγητών έφθασε το ποσό των 233.781 ευρώ. Αν υπολογίσουμε και τις αμοιβές των σχεδιαστών όπως και τα χρήματα που δόθηκαν για την οργάνωση των Σχολικών Κέντρων Ενισχυτικής Διδασκαλίας γίνεται αντιληπτό ότι 3.800.000 ευρώ απορροφήθηκαν. 

Οι εκπαιδευτικοί είναι απογοητευμένοι γιατί αν και το τεχνικό δελτίο του 2013 ανέφερε ότι η Πράξη αφορά και το σχολικό έτος 2014-15 ωστόσο οι συνεχείς τροποποιήσεις του αρχικού προϋπολογισμού του έργου, που προέβλεπε αρχικά σχεδόν 51.000.000, είχαν ως αποτέλεσμα τη μείωση του έργου κατά 47.000.000 και συνακόλουθα στο να οδηγηθούν οι αδιόριστοι εκπαιδευτικοί στον αποκλεισμό από την Ενισχυτική Διδασκαλία.

Παραθέτουμε και το σχετικό χωρίο του πρώτου τεχνικού δελτίου:

Η πράξη αφορά στην ανάπτυξη αυτοτελούς υποστηρικτικού προγράμματος διδασκαλίας σε ομάδες μαθητών που έχουν κενά ή προβλήματα μάθησης στην πρώτη βαθμίδα της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης - Γυμνάσιο - από την ένταξη της Πράξης και για τα σχολικά έτη 2012-2013, 2013-2014 και 2014-2015, για τις 8 Περιφέρειες Σύγκλισης, για τις 3 Περιφέρειες Σταδιακής Εξόδου και για τις 2 Περιφέρειες Σταδιακής Εισόδου.

Eπιμέλεια : Βασίλειος Καλόγηρος

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου