Παρασκευή, 5 Δεκεμβρίου 2014

Ιστοσελίδα για το Κοινωνικό Σχολείο

Υλοποιείται από το υπουργείο Παιδείας


Πολύτιμο υλικό καθώς και ενημέρωση για τις δράσεις του «Κοινωνικού Σχολείου» μπορούν να αντλήσουν οι εκπαιδευτικοί από το δικτυακό τόπο του http://socialschool.gr/.

Όπως αναφέρεται και στην ιστοσελίδα στόχος του είναι μέσα από διάφορες δράσεις και με την ενεργό συμμετοχή μαθητών, εκπαιδευτικών και γονέων να προσφέρει εμπειρίες, γνώσεις και δεξιότητες που είναι απαραίτητες για τους μαθητές και τις μαθήτριες της χώρας για να εξελιχθούν σε υγιείς και ενεργούς πολίτες.


Αρχίζουμε με τον άξονα «Άθληση –Δια Βίου Άσκηση» μέσα από αθλητικές δραστηριότητες και καθ’ όλη τη διάρκεια της σχολικής χρονιάς θα ακολουθήσουν δράσεις για: τη διατροφή, την καταπολέμηση του ρατσισμού, τη σεξουαλική διαπαιδαγώγηση, την πρόληψη για μολυσματικές ασθένειες, την πρόληψη του εθισμού στον καπνό, το αλκοόλ, τα ναρκωτικά και το διαδίκτυο, την καταπολέμηση του χουλιγκανισμού, την πρόληψη των ατυχημάτων και την εισαγωγή των εννοιών του ολυμπισμού και της αισθητικής αγωγής στην εκπαίδευση.

Κύρια δομή υλοποίησης του Κοινωνικού Σχολείου είναι οι Σχολές Γονέωνπου λειτουργούν στα σχολεία κάθε νομού και σε συνεργασία με τους λοιπούς εμπλεκόμενους φορείς απευθύνονται στο σύνολο των γονέων.

Σκοπός τους είναι η στήριξη των γονέων και να τους προσφέρει γνώσεις και ευκαιρίες για προβληματισμό .Ειδικοί επιστήμονες θα είναι εκεί για να συζητήσετε θέματα όπως : εξαρτήσεις (κάπνισμα, αλκοόλ, ναρκωτικά, διαδίκτυο),διατροφή, ρατσισμός, πρόληψη σεξουαλικώς μεταδιδομένων νοσημάτων, σεξουαλική αγωγή κ.α.

Το «Κοινωνικό Σχολείο» υλοποιείται από το υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων σε συνεργασία με τα Υπουργεία Υγείας, Πολιτισμού και Αθλητισμού, Δημόσιας Τάξης και άλλους εμπλεκόμενους φορείς. Στο παρόν στάδιο υλοποίησης του, έχουν συμμετάσχει πολλοί φορείς, οι οποίοι συνεχώς αυξάνονται λόγω της δυναμικής του προγράμματος. Ενδεικτικά αναφέρονται: το ΚΕ.ΕΛ.Π.ΝΟ, ο Σ.Ε.ΓΑ.Σ., η ΕΣΔΥ, το ΙΙΕΑΑ, το Ι.Ψ.Σ.Υ., ο Ο.Κ.Α.Ν.Α., η Ε.Ο.Ε., η Δ.Κ.Ο.Ε., το Ινστιτούτο Κοινωνικής και Προληπτικής Ιατρικής, η Ελληνική Πνευμονολογική Εταιρεία, η Ελληνική Εταιρεία Μελέτης και Αντιμετώπισης του AIDS, η Μονάδα Εφηβικής Υγείας(Μ.Ε.Υ) καθώς επίσης Ολυμπιονίκες και αθλητές διαφόρων αθλημάτων.

Το «Κοινωνικό Σχολείο» δρα παράλληλα με τα μαθήματα, με την υλοποίηση προγραμμάτων που στοχεύουν στη σωστή πληροφόρηση, στην προσφορά εμπειριών, στην παροχή γνώσεων και στην ανάπτυξη των απαραίτητων δεξιοτήτων που θα συμβάλουν στην διαμόρφωση ολοκληρωμένων προσωπικοτήτων και στην εξέλιξη των μαθητών /τριών σε υγιείς και ενεργούς πολίτες.

Το εν λόγω πρόγραμμα περιλαμβάνει δεκατέσσερις(14) διακριτούς θεματικούς άξονες παρέμβασης:
1. Διατροφή/Ευ-Ζην
2. Άθληση
3. Ενημέρωση και πρόληψη για μολυσματικές ασθένειες
4. Διαδίκτυο
5. Αντιμετώπιση και πρόληψη του χουλιγκανισμού
6. Πρόληψη Ατυχημάτων
7. Αισθητική Αγωγή
8. Ολυμπισμός και Κοινωνία
9. Σεξουαλική Αγωγή
10. Ρατσισμός και Ανθρώπινα Δικαιώματα
11. Ναρκωτικά
12. Αλκοόλ
13. Κάπνισμα
14. Σχολικός εκφοβισμός

Ειδικότερα στον άξονα του Ρατσισμού και των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων μεταξύ των άλλων θα δίνεται έμφαση στην ευαισθητοποίηση του μαθητικού πληθυσμού, έτσι ώστε να καταπολεμηθούν οι προκαταλήψεις και τα στερεότυπα και να προαχθεί η ισότιμη συμμετοχή των ΑμεΑ στην κοινωνική ζωή
Το πρόγραμμα απευθύνεται σε όλους τους μαθητές της χώρας, τους εκπαιδευτικούς Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης καθώς και στους γονείς των μαθητών μέσω των συλλογικών οργάνων τους.

Στο Υ.ΠΑΙ.Θ. το πρόγραμμα υποστηρίζεται από το συντονιστικό όργανο του έργου «Κοινωνικό Σχολείο» και τη Γενική Διεύθυνση Σπουδών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης με τις συναρμόδιες Διευθύνσεις.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου